vizitka

kodex bikera

z historie
vbcterritorium
klubovýdres
vbclidi
garydays

KKZ
2010
2009
2008
2007

Kodex bikera

Pokud chceme, aby naše výhrady k omezování volného ježdění krajinou bral někdo kompetentní vážně, musíme sami dát najevo respekt, kde jezdit lze, a kde to ze zákona možné není.

1. Jezdi pouze po cestách.

Jestliže je cesta pro biky zakázaná, nepoužívej ji.
Poznámka: Na územích spadajících pod ochranu přírody (NP a NPR) využívej k jízdě na kole pouze vyznačené cesty.

2. Nezanechávej stopy.

Nevytvářej nové stezky, nerozšiřuj existující a svým způsobem jízdy buď šetrný k jejich povrchu. Nezanechávej po sobě odpadky.

3. Ovládej své kolo.

Mysli na to, že všude můžeš někoho potkat a podle toho jezdi. Ponech si rezervu ve své technické i fyzické zdatnosti.

4. Měj ohled na ostatní.

Nevyděs ostatní, když kolem nich projíždíš – dostatečně zpomal, pozdrav a vyžaduje-li to situace, zastav. Buď vstřícný a přátelský – jsi tváří našeno společenství.

5. Buď ohleduplný ke zvířatům, rostlinám a majetku.

Při míjení koní zpomal a dbej pokynů jezdce. Neplaš zvířata a zvěři umožni únik. Nenič rostliny. Nepoškozuj přírodní útvary ani soukromý majetek. 

6. Jednej s rozmyslem.

Nauč se předvídat nebezpečí. Jezdi vybaven, abys byl soběstačný a připravený na změny počasí. Používej helmu a za šera na silnici osvětlení.

/počeštěno podle kodexu ČEMBA