DemoDay everyday

Jen u nás si můžete udělat testovací odpoledne
každý den / po–pá

objednávejte se včas:  osobně /  telefonem /  na velointest@velointest.cz  
777 271 896 /  volejte odkudkoliv/  kdykoliv/  Po–Pá: 9–19

PRAVIDLA TESTOVÁNÍ

Testservis slouží k praktickému vyzkoušení vlivu konstrukce a materiálu rámů, odpružení, velikosti kol a systémů pohonu na jízdní vlastnosti moderních biků.
Služba je koncipována jako podpora prodeje, k šíření znalostí o současné technice a dobré pověsti značek TREK a GT – nikoliv jako půjčovna kol.

Registrace

Vypůjčení kola je nutno předem dohodnout a vyplněním evidenčního listu se na místě zaregistrovat.

Půjčovné

Operativní testservis / odpolední testování na okruhu Velointest v lese za rohem/ – ZDARMA
Standardní testservis / testování na 24 h v lokalitě zákazníka / -1 000 Kč. / Při nákupu kola odečteme z ceny.

Kauce

Podle zvoleného modelu se stanoví kauce ve výši 60 % jeho ceny, kterou je nutno složit v hotovosti nebo na náš účet nejpozději před převzetím kola. 

Předání kola

Kolo může být předáno až po ověření totožnosti podle dvou dokladů uvedených v registraci a jejich zkopírování a po složení půjčovného a kauce. Po seznámení s podmínkami zápůjčky zákazník na místě podepíše evidenční list. Společně pak zkontrolujeme vybavení a stav kola. Namontujeme pedály a nastavíme posed a odpružení podle postavy jezdce.

Výhoda stálého zákazníka Velointest – neskládá kauci a nemusí prokazovat totožnost

Ovládání, způsob jízdy a možnosti úpravy nastavení

Před vyjetím je zákazník seznámen s určením kola a z něj plynoucím způsobem jízdy, možnostmi a způsoben ovládání regulačních prvků kola. Při jízdě je pak zákazník povinen nepřekračovat limity kola ani svých jízdních dovedností. Zákazník je seznámen s možnostmi změn nastavení posedu, odpružení a tlaku pneumatik, které může na kole provést a které je dobré pro optimalizaci výkonu kola, aby během testování provedl.

Bezpečnost

Testování kola je ve své podstatě nebezpečná záležitost. Zákazník testuje na vlastní nebezpečí – přesto požadujeme, aby měl na hlavě helmu.

Vrácení kola

Kolo je nutno vrátit v dohodnutý čas a v úplné výbavě, jak bylo půjčeno, nepoškozené a přiměřeně čisté.

Sankce

Při opožděném vrácení kola delším než 24 h odečteme z kauce 1 000 Kč za každý další den. V případě poškození kola havárií, nesprávným ovládáním nebo přepravou budou veškeré náklady spojené s výměnou, opravou nebo servisem dílů na místě odhadnuty a ihned odečteny z kauce – přesné vyúčtování bude provedeno až po uvedení kola do původního stavu. Pokud bude zákazníkovi kolo odcizeno, celá kauce propadá. Celá kauce bude použita jako kupní cena v případě poškození, o kterém rozhodne Velointest Bikeshop, že učinilo kolo neopravitelným ve smyslu uvedení do prodejného stavu. Kolo se pak stává majetkem zákazníka.